НОВИНИ ЛІНГВІСТИКИ

СИМПОЗІУМ «СЛОВНИКИ УКРАЇНИ: ПАПЕРОВІ ТА ЕЛЕКТРОННІ»

16.05.2017 12:00

Організатори та основні учасники симпозіуму:

Український мовно-інформаційний фонд НАН України,
Інститут мовознавства НАН України,
ТОВ «Знання» України,
Національний університет «Києво-Могилянська академія»,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Київський університет імені Бориса Грінченка,
Університет сучасних знань,
Науково-навчальний центр «Знаю».

Детальніше >>>


СЕМІНАР «МІЖНАРОДНИЙ «УКРАЇНСЬКО-ГРУЗИНСЬКО-РОСІЙСЬКО-АНГЛІЙСЬКО-НІМЕЦЬКО-ФРАНЦУЗЬКИЙ СЛОВНИК МЕТАЛУРГІЙНИХ ТЕРМІНІВ» - СПІВПРАЦЯ БЕЗ КОРДОНІВ»

18.05.2017 12:00

Мета заходу: презентація програмного продукту Українського мовно-інформаційного фонду НАН України.

Детальніше >>>


ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО УКРАЇНСЬКО-КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО СЛОВНИКА

24.05.2017 12:00

Мета заходу: презентація програмного продукту Українського мовно-інформаційного фонду НАН України «Українсько-кримськотатарський словник», обговорення словника та перспективи розвитку.

Детальніше >>>

Еволюція як універсальний закон природи

27 лютого  2017 року в актовій залі Інституту медицини праці та профзахворювань Національної академії медичних наук (м. Київ) на засіданні Клубу інтелектуалів імені академіка Володимира Веніаміновича Фролькіса (президент Клубу - академік Ісаак Михайлович Трахтенберг) була прочитана доповідь «Еволюція як універсальний закон природи (пролегомени до наукової дискусії про основи майбутньої загальної теорії еволюції». Доповідь прочитав автор - академік Володимир Анатолійович Широков, який присвятив її пам'яті академіка Юрія Ілліча Кундієва, першого віце-президента Національної академії медичних наук, директора Інституту медицини праці та профзахворювань, який нещодавно покинув нас.

Автором була представлена оригінальна концепція еволюції, цариною застосування якої є весь Всесвіт, починаючи від моменту його виникнення. Вважаючи еволюцію однією з найуніверсальніших властивостей природи і суспільства, В. Широков доходить висновку, що вона реалізується у вигляді множини дискретних форм, яким притаманні специфічні ознаки, що уможливлюють їх розрізнення і типізацію. Він запропонував назвати їх механізмами еволюції. Зокрема, еволюційна послідовність, якій належить наш людський рід, містить такі механізми: фізичний; хімічний; генетичний; нейронний; комунікаційний; виробничий. Зазначені механізми мають своєрідну «тонку структуру» і розщеплюються на певні проміжні форми - етапи відповідного механізму. Так, наприклад, для фізичного механізму виділяється 10 етапів. Для виробничого механізму автор визначає такі етапи: споживчий; обмінний; фінансовий; фінансово-інформаційний, фінансово-інформаційно-мережевий.

Клуб інтелектуалів імені академіка Володимира Веніаміновича Фролькіса

В. Широков формулює основний феноменологічний тренд (необхідну умову) локальної еволюції: система еволюціонує лише тоді, коли її складність зростає; іншими словами, складність еволюціонуючої системи завжди росте. Для обґрунтування своєї концепції автор залучає наукове поняття складності, взяте з алгоритмічної теорії складності, створеної великим російським математиком А. Колмогоровим. Підкреслюється зв'язок поняття складності з поняттям інформації; аналізуються системні відношення в тріаді: «складність - інформація - енергія». Запропоновано кількісні міри для визначення складності конкретних механізмів еволюції. Більше того, автором досліджена типова динаміка складності, справедлива для будь-якого механізму еволюції. При цьому встановлено ефект так званої «пастки складності», а саме: існування максимального порогу складності для будь-якого конкретного механізму еволюції і пов'язана з цим необхідність зміни механізмів. В. Широковим виконано глибокий системний аналіз динаміки складності. Вивчено поведінку темпів еволюції і наведено дані про їх зростання при зміні механізмів.

Особливу увагу автором приділено аналізу сучасного механізму і сучасного етапу еволюції. Їм встановлено фінансово-інформаційні міри для оцінки складності останнього фінансово-інформаційно-мережевого етапу. Показано, що складність глобальної світової системи у наш час набула експоненційного характеру, що унеможливлює будь-яке раціональне управління нею. З викладеного випливають такі явища як «керований хаос»
і т. ін. Автор показує, що логічним наслідком даного етапу еволюції є спонтанне виникнення і функціонування так званих криптовалют, що ставить під сумнів саме існування сучасних фінансових і державних інститутів. У цьому зв'язку піддано аналізу гіпотези технологічної сингулярності і трансгуманізму. Прогнозується конвергенція натурфактного і артефактного субстратів в єдиному когнітивному організмі. Формулюється припущення про застосування ефектів квантової інформації, як ймовірного фактора нового механізму еволюції, що  зароджується. Обговорюється можлива трансформація людської природи в новому механізмі еволюції.

Доповідь академіка В. Широкова викликала великий інтерес у аудиторії і, поза сумнівом, стала  видатною подією в інтелектуальному житті української столиці.

 


УВАГА! ПЕРЕДПЛАТА НА ДОДРУКУВАННЯ ВИДАНЬ

Шановні відвідувачі сайту Українського мовно-інформаційного фонду НАН України!

У зв’язку із великою кількістю звернень до Українського мовно-інформаційного фонду НАН України щодо придбання його словникової продукції повідомляємо, що Фонд започатковує передплату на додрукування наступних видань:

інформація за телефоном 044 525-86-75

організаційна структура

Директор - академік НАН України Широков Володимир Анатолійович

Заступник директора - кандидат філологічних наук, профeсор  Чумак Володимир Васильович

Вчений секретар - кандидат філологічних наук Заїка Наталія Михайлівна

ДЕТАЛЬНІШЕ >>>

СТАТТІ

Іспанські дзеркала української мовної та позамовної дійсності

М. О. Вакуленко

Є чимало подібного в Україні та Іспанії. Іспанці охоче відзначають, що наші країни порівнянні за територією, за населенням, навіть за корупційними схемами, які в недавньому минулому використовували чиновники для обкрадання населення обох країн.

Іспанія дуже неоднорідна за етнічним складом населення і його соціальним станом, і ця неоднорідність поширюється і на мови. У країні функціонують 5 мов: іспанська (кастельянська), галісійська, баскська, або евскера (euskera), каталанська, валенсійська. І шанобливе ставлення іспанців до кожної з цих мов помітне неозброєним оком

ДЕТАЛЬНІШЕ >>>

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Інтерв'ю президента Національної академії наук України академіка НАН України Бориса Євгеновича Патона

Джерело: газета "Голос України", №11 (6265), 22 січня 2016 року


Останнім часом багато говорять про неефективність
української науки. Скептикам порадимо порівняти
отримані результати з обсягами фінансування дослідницьких
установ. За цим показником наша наука —
одна з найефективніших у світі.

Детальніше >>>