ПРОДУКЦІЯ

Вийшов восьмий том Словника української  мови

Вийшов восьмий том Словника української  мови

Словник української мови в 20 томах охоплює загальновживану лексику сучасної української літературної мови, поширені терміни, діалектизми, усталені словосполучення. Джерела, використані в словнику, відображають лексику текстів художньої літератури, починаючи з кінця XVIII століття до наших днів, Біблії, народної творчості, публіцистики, науково-популярних і наукових праць, мови засобів масової інформації та ін.

Восьмий том Словника (Л - МІШУРНИЙ) містить 9115 словникових статей.


Представлено унікальний шестимовний металургійний словник

Словник металургійних термінів (українсько-грузинсько-російсько-англійсько-німецько-французький

18 травня 2017 року в Київському будинку вчених НАН України відбулися презентація двотомного видання «Українсько-грузинсько-російсько-англійсько-німецько-французький словник металургійних термінів» і науковий семінар «Міжнародний «Українсько-грузинсько-російсько-англійсько-німецько-французький словник металургійних термінів» – співпраця без кордонів»

Словник металургійних термінів: У 2 т.: Українсько-грузинсько-російсько-англійсько-німецько-французький / Гол. наук. ред. Б.Є. Патон ; гол. ред. Г.В. Кашакашвілі ; НАН України, РАН, НАН Грузії, РАПН, Грузинський технічний ун-т. – 1 електрон. опт. диск
(DVD-ROM) – К. : Фенікс, 2014 −

......................................

Розроблено (спільно з Інститутом електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України) й видано на лазерних дисках накладом 1000 примірників перший електронний тлумачний «Українсько-російсько-англійський термінологічний словник-довідник «Зварювання» із розширеними семантичними та ілюстративними функціями.

ДЕТАЛЬНІШЕ >>>

НАШІ ПОДІЇ

Практика студентів Київського інституту бізнесу та технологій

У травні 2017 року на базі Українського мовно-інформаційного фонду НАН України проходила практика студентів Київського інституту бізнесу та технологій під керівництвом кандидата технічних наук Максима Надутенка та кандидата економічних наук Олександра Ставицького. Студенти застосували здобуті знання на практиці та отримали неоціненний досвід для подальшої роботи.

ДЕТАЛЬНІШЕ >>>

ПРО ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

У зв’язку з почастішанням випадків неправомірного використання програмних продуктів та інших об’єктів авторського права Український мовно-інформаційний фонд Національно академії наук України застерігає усіх, що таке використання тягне за собою порушення Закону України “Про авторські та суміжні права”, Цивільного кодексу України й Кримінального кодексу України та відповідну адміністративну і кримінальну відповідальність.

УМІФ НАН України ініціює звернення до професійної українознавчої лексикографічної спільноти, усіх сторін, авторські та суміжні права яких порушено (включаючи та не обмежуючись Пролінг (MT Soft), Microsoft та ін.) з метою недопущення таких фактів.

Одним з таких фактів, що був нещодавно нами виявлений, є розповсюдження програмного продукту «Цифрові лексикографічні системи української мови». Розміщення користувачем USofTrod даного програмного продукту під власним ім’ям на ресурсах https://www.facebook.com/USofTrod-180689769033511/ та https://github.com/LinguisticAndInformationSystems/ є порушенням авторських прав.

У зв’язку з виявленими фактами УМІФ НАН України, відповідно до ст.52 Закону України «Про авторські та суміжні права», звертається до адміністрації Facebook з вимогою заборонити користувачеві USofTrod в будь-якій формі публікувати та розповсюджувати зазначений програмний продукт оскільки це порушує відповідні авторські та суміжні права УМІФ НАН України та третіх осіб.

Текст звернення ми також публікуємо тут, на нашій офіційній сторінці Facebook, та на нашому офіційному сайті: http://www.ulif.org.ua/

 


 

ТЕКСТ ЗВЕРНЕННЯ

Адміністрації Facebook

Український мовно-інформаційний фонд НАН України

ЗВЕРНЕННЯ

Про заборону використання комп'ютерної програми,

«Цифрові лексикографічні системи української мови»,

що розповсюджується користувачем USofTrod

Вельмишановна адміністрація Facebook нами було виявлено, що програмний продукт під назвою «Цифрові лексикографічні системи української мови» (надалі – Словники) містить лексикографічні бази даних «Граматичного словника українсько мови» та «Граматичного словника російсько мови», «Словника синонімів української мови», «Словника синонімів

російської мови» автором та розробником яких є Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України (надалі – УМІФ НАН України), лексикографічну базу даних «Етимологічного словника української мови» автором та розробником яких є Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України та Інститут мовознавства імені О.О. Потебні НАН України, а також значну частину програмного коду авторства УМІФ НАН України, розміщений на сторінці https://www.facebook.com/USofTrod-180689769033511/ без отримання дозволу та без відома УМІФ НАН України.

Доказом розміщення на веб-сайті https://www.facebook.com/USofTrod-180689769033511/ інформації власником якої є УМІФ НАН України є ідентичність лексикографічних даних та ідентичність більшої частини архітектур вказаних лексикографічних баз даних, а також значна частина програмного коду «Інтегрованої системи «Словники України» (http://lcorp.ulif.org.ua/windictua/ і http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/ ) та елементи її інтерфейсу. Відповідні фактографічні докази можуть бути надані адміністрації Facebook за запитом.

Єдиним розробником та автором «Інтегрованої системи «Словники України» є УМІФ НАН України, про що свідчить Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір : Комп’ютерна програма «Інтегрована лексикографічна система «Словники України» (ІЛС «Словники України») версія 4.1». – Реєстраційний номер 40011, від 06.09.2011 р.

мовно-інформаційний фонд НАН України

Розміщення користувачем USofTrod Словників під власним ім’ям на ресурсах https://www.facebook.com/USofTrod-180689769033511/ та https://github.com/LinguisticAndInformationSystems/ є порушенням авторських прав.

Конституцією України в ст. 54 закріплено: “Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без згоди, за винятками, встановленими законом.”

Згідно зі ст. 433 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) та пп. 1 п.1 Закону України “Про авторські та суміжні права”, об’єктами авторського права є, зокрема, літературні письмові твори публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо).

Таким чином, користувачем USofTrod своїми діями порушив авторські права.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 432 ЦК України та ст.52 Закону України “Про авторські та суміжні права”

ПРОСИМО:

1. Заборонити користувачеві USofTrod в будь-якій формі публікувати та розповсюджувати Словники оскільки це порушує відповідні авторські та суміжні права УМІФ НАН України та третіх осіб.

 

Директор

УМІФ НАН України

академік НАН України В.А. Широков

ЛІНГВІСТИЧНИ ПОДІЇ

Термінологія і термінографія в Україні 2017


“ТЕРМІНОЛОГІЯ І ТЕРМІНОГРАФІЯ В УКРАЇНІ”

4–5 жовтня 2017 року в м. Хмельницькому в приміщенні Хмельницького національного університету відбувся розширений пленум Наукової ради “Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності” на тему “Термінологія і термінографія в Україні”.

Детальніше >>>


 

Термінологія і термінографія в Україні

21 вересня 2017 року на Львівській площі відбувся громадський щорічний захід Свято українського словника. Організатори: Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України, Загальноукраїнський центр словникарства, Словникова комісія Міністерства освіти і науки України, Національний центр «Мала академія наук», ТОВ «Знання» України та книгарня «Словники України».

#Словники_України #UA_Dictionaries !


12 вересня 2017 року о 15.00 відбулося урочисте відкриття першого та єдиного в Україні Загальноукраїнського центру словникарства

На відкритті було представлено напрямки діяльності центру та основну продукцію Українського мовно-інформаційного фонду НАН України. Запрошуємо науковців, викладачів, студентів, вчителів, учнів шкіл для висловлення пропозицій та встановлення співпраці з Загальноукраїнським центром словникарства.

Детальніше >>>

організаційна структура

Директор - академік НАН України Широков Володимир Анатолійович

Заступник директора - кандидат філологічних наук, профeсор  Чумак Володимир Васильович

Вчений секретар - кандидат філологічних наук Заїка Наталія Михайлівна

ДЕТАЛЬНІШЕ >>>

СТАТТІ

Іспанські дзеркала української мовної та позамовної дійсності

М. О. Вакуленко

Є чимало подібного в Україні та Іспанії. Іспанці охоче відзначають, що наші країни порівнянні за територією, за населенням, навіть за корупційними схемами, які в недавньому минулому використовували чиновники для обкрадання населення обох країн.

Іспанія дуже неоднорідна за етнічним складом населення і його соціальним станом, і ця неоднорідність поширюється і на мови. У країні функціонують 5 мов: іспанська (кастельянська), галісійська, баскська, або евскера (euskera), каталанська, валенсійська. І шанобливе ставлення іспанців до кожної з цих мов помітне неозброєним оком

ДЕТАЛЬНІШЕ >>>

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Інтерв'ю президента Національної академії наук України академіка НАН України Бориса Євгеновича Патона

Джерело: газета "Голос України", №11 (6265), 22 січня 2016 року


Останнім часом багато говорять про неефективність
української науки. Скептикам порадимо порівняти
отримані результати з обсягами фінансування дослідницьких
установ. За цим показником наша наука —
одна з найефективніших у світі.

Детальніше >>>