ПОДІЇ

У КНУ імені Тараса Шевченка провели презентацію «Німецько-української юридичної бази даних». Захід було організовано 02 листопада 2018 року, співорганізаторами події виступили Науковий центр німецького права КНУ імені Тараса Шевченка, Громадська організація «Українсько-німецький правознавчий діалог» і німецькі організації-партнери Університету. Розробка програмного продукту стала можливою завдяки проведенню Українсько-німецького року мов 2017/2018.

ДЕТАЛЬНІШЕ >>>


Суми 2018. СумДПУ

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в освіті та педагогічна майстерність учителя-словесника»

25 жовтня 2018 року Український мовно-інформаційний фонд в особі Максима Надутенка та Маргарити Надутенко взяв активну участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації в освіті та педагогічна майстерність учителя-словесника». Науково-практичний формат конференції дозволив презентувати наукові надбання Українського мовно-інформаційного фонду для застосування у практичній роботі вчителя-словесника в умовах нової української школи.

Висловлюємо щиру подяку організаторам та учасникам конференції! Ми отримали величезне задоволення від спілкування з колегами з різних регіонів України.

ДЕТАЛЬНІШЕ >>>


Співпраця Загально-
українського центру словникарства та кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету

12-13 вересня з нагоди Свята словника працівники Навчально-методичного кабінету української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені       А. С. Макаренка під керівництвом проф. Олени Семеног спільно із Загальноукраїнським центром словникарства Українського мовно-інформаційного фонду НАН України підготували книжкову виставку, на якій представлено різнопланові словники: Великий тлумачний словник української мови, Фразеологічний словник української мови, Етимологічний словник української мови, Орфоепічний словник української мови, Словник лінгвістичних термінів та багато ін.

Детальніше >>>


ПРОДУКЦІЯ

Українсько-російсько-англійський словник для фізиків

Українсько-російсько-англійський словник для фізиків UKRAINIAN- RUSSIAN- ENGLISH DICTIONARY FOR PHYSICISTS

Запропонований словник поряд із термінами та термінологічними словосполученнями з різних галузей фізики та споріднених дисциплін містить загальнонаукову лексику та дискурсивні конструкції, широко вживані в наукових текстах.
Словник призначено для наукових співробітників, перекладачів науково-технічної літератури, а також студентів, аспірантів та викладачів фізичних та інших природничих і технічних факультетів університетів.

Детальніше >>>


Вийшов восьмий том Словника української  мови

Вийшов восьмий том Словника української мови

Словник української мови в 20 томах охоплює загальновживану лексику сучасної української літературної мови, поширені терміни, діалектизми, усталені словосполучення. Джерела, використані в словнику, відображають лексику текстів художньої літератури, починаючи з кінця XVIII століття до наших днів, Біблії, народної творчості, публіцистики, науково-популярних і наукових праць, мови засобів масової інформації та ін.

Восьмий том Словника (Л - МІШУРНИЙ) містить 9115 словникових статей.


Представлено унікальний шестимовний металургійний словник

Словник металургійних термінів (українсько-грузинсько-російсько-англійсько-німецько-французький

18 травня 2017 року в Київському будинку вчених НАН України відбулися презентація двотомного видання «Українсько-грузинсько-російсько-англійсько-німецько-французький словник металургійних термінів» і науковий семінар «Міжнародний «Українсько-грузинсько-російсько-англійсько-німецько-французький словник металургійних термінів» – співпраця без кордонів»

Словник металургійних термінів: У 2 т.: Українсько-грузинсько-російсько-англійсько-німецько-французький / Гол. наук. ред. Б.Є. Патон ; гол. ред. Г.В. Кашакашвілі ; НАН України, РАН, НАН Грузії, РАПН, Грузинський технічний ун-т. – 1 електрон. опт. диск
(DVD-ROM) – К. : Фенікс, 2014 −

......................................

Розроблено (спільно з Інститутом електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України) й видано на лазерних дисках накладом 1000 примірників перший електронний тлумачний «Українсько-російсько-англійський термінологічний словник-довідник «Зварювання» із розширеними семантичними та ілюстративними функціями.

ДЕТАЛЬНІШЕ >>>

НАШІ ПОДІЇ

Практика студентів Київського інституту бізнесу та технологій

У травні 2017 року на базі Українського мовно-інформаційного фонду НАН України проходила практика студентів Київського інституту бізнесу та технологій під керівництвом кандидата технічних наук Максима Надутенка та кандидата економічних наук Олександра Ставицького. Студенти застосували здобуті знання на практиці та отримали неоціненний досвід для подальшої роботи.

ДЕТАЛЬНІШЕ >>>

ДОКУМЕНТИ

Концепція державної цільової національно-культурної науково-технічної програми розвитку національної словникової бази України на 2008 - 2015 роки 

Всеукраїнський лінгвістичний діалог

Наукова конференція «Всеукраїнський лінгвістичний діалог 2018»
25 червня 2018 року на науковій Конференції та організаційній нараді «Всеукраїнський лінгвістичний діалог», що відбулася у приміщенні Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України, акад. НАН України Широков Володимир Анатолійович виступив з доповіддю «Проблема створення національної системи лінгвістичних ресурсів та національної лінгвістичної інфраструктури України».

Учасниками конференції були представники академічних та інших установ, а також провідних вишів України, зокрема Наукової ради НАН України «Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності», Наукової ради НАН України «Інформація. Мова. Інтелект», Словникової комісії МОН України, Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Інституту телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України, НЦ «Мала академія наук» НАН України та МОН України, Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, Інституту програмних систем НАН України, Інституту проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського, Київського національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова, Національного авіаційного університету, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Харківського національного університет радіоелектроніки, Донецького національного університету імені Василя Стуса, Вінницького національного технологічного університету, Національного університету «Львівська політехніка», Тернопільського національного технологічного університету імені Івана Пулюя, Хмельницького національного університету, Національної академії прикордонних військ імені Богдана Хмельницького, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Таврійського національного університету ім. В. В. Вернадського, Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини, Інституту педагогіки НАПН України, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Всеукраїнського товариства «Знання» України, Книжкової палати України, Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, Української асоціації з оброблення інформації та розпізнавання образів, Ужгородського національного університету.

Акад. НАН України Широков В. А. та учасники конференції відзначають надзвичайну актуальність Указу Президента України від 31 травня 2018 року № 156/2018 «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України», яким визнано за необхідне вжити невідкладних заходів щодо зміцнення державного статусу української мови та створення єдиного культурного простору України та доручено Кабінету Міністрів України розробити відповідну державну цільову програму на 2018-2028 роки. Очевидно, що мовні питання мусять посісти чільне місце у комплексі заходів зазначеної програми. Під час обговорення на конференції було констатовано велику наукоємність цієї програми та необхідність розроблення принципово інноваційних підходів до її виконання. З цією метою ініціативною групою науковців України розроблено Концепцію «Всеукраїнського лінгвістичного діалогу» в контексті Указу Президента України від 31 травня 2018 р. № 156/2018 і проект відповідної державної цільової програми, ядро якої складають завдання зі створення системи національних лінгвістичних ресурсів та національної лінгвістичної інфраструктури України, що змістово охоплює усю мовну проблематику, про яку йдеться в Указі, причому в принципово новій інформаційно-мережевій формі.

Учасники «Всеукраїнського лінгвістичного діалогу» підготували звернення до Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України підтримати ці пропозиції шляхом включення їх у постанову Кабінету Міністрів України щодо виконання Указу Президента України від 31 травня 2018 p. № 156/2018 та затвердження державної цільової програми з цього питання. 

 

 

 

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

 •  

  Наші вітання

  Патон ювілей 100 років

  27 листопада славетний український винахідник, науковець та президент НАН України, Борис Євгенович Патон відзначає своє сторіччя. В цей же день виповнилося і 100 років з дня заснування української академії наук, яку Борис Євгенович очолює з 1962 року.

  Бажаємо міцного здоров’я, невичерпної енергії, та плідної діяльності на благо науки в України!

  Детальніше >>

  СВЯТО УКРАЇНСЬКОГО СЛОВНИКА

  СВЯТО УКРАЇНСЬКОГО СЛОВНИКА

  13 вересня 2018 року в м. Києві об 11 годині ранку на Львівській площі біля Спеціалізованої книгарні «Словники України» розпочалося Свято українського словника. Свято українського словника – громадський захід, який традиційно проводиться з ініціативи учених-мовознавців Національної академії наук України щорічно, починаючи з 2006 року.

  Детальніше >>

  КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

  книга Широкова Язык Информация Система

  В основу книги покладено інформаційний підхід до опису мовної феноменології.

  В.А.Широков застосовує теоретико-інформаційні та лінгвістичні ідеї видатного російського математика А. М. Колмогорова для розробки власної концепції наукового опису природної мови. Логіка досліджень привела автора до своєрідного синтезу природничонаукових, гуманітарних та технологічних уявлень про природу мови.

  Ним сформульовано універсальний феноменологічний принцип – лексикографічний ефект в інформаційних системах, що висвітлює механізм породження з континууму дискретних комплексів стійких семіотично та семантично визначених сутностей, котрі, комбінуючись, породжують усі феноменальні прояви досліджуваних галузей явищ. Інформаційно-феноменологічний підхід приводить автора до уточнення поняття системи, розробці теорії лексикографічних систем та теорії семантичних станів, що дозволяє здійснити глибокий лінгвістичний опис колосального масиву мовних фактів. Розвиток цих уявлень у сучасному цивілізаційно-еволюційному контексті стимулює прогрес у галузі квантової лінгвістики, що перебуває зараз у царині наукових прогнозів.

  Книга є доступною для завантаження >>


   

  Вихід друком Лексикона польської та української активної фразеології є надзвичайно важливим явищем у сучасній славістиці. Лексикон є першою працею в історії польської та української лексикографії, яка репрезентує семантичні відповідності польських і українських фразеологічних одиниць. Такі мовні одиниці серед інших типів словосполучень вирізняються своєю складною семантикою, дуже орієнтованою на національну мовну картину світу. Перевагою Лексикона є те, що до його реєстру ввійшли найпоширеніші в сучасній мові фразеологізми, а також фразеологічні інновації, які до цього часу не були зафіксовані в польських та українських фразеологічних словниках.

  Детальніше >>>

  Нормативна база

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №156/2018

   

  Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України

  Указом передбачено затвердження цільової програми на 2018-2028 рр., спрямованої на забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення єдиного культурного простору України та збереження цілісності культури.
  Також йдеться про створення умов для забезпечення реалізації громадянами права на одержання інформації українською мовою, в тому числі через друковані засоби масової інформації, рекламу тощо.
  http://www.president.gov.ua/documents/1562018-24258

  ЛІНГВІСТИЧНИ ПОДІЇ

  Термінологія і термінографія в Україні 2017


  “ТЕРМІНОЛОГІЯ І ТЕРМІНОГРАФІЯ В УКРАЇНІ”

  4–5 жовтня 2017 року в м. Хмельницькому в приміщенні Хмельницького національного університету відбувся розширений пленум Наукової ради “Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності” на тему “Термінологія і термінографія в Україні”.

  Детальніше >>>


   

  Термінологія і термінографія в Україні

  21 вересня 2017 року на Львівській площі відбувся громадський щорічний захід Свято українського словника. Організатори: Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України, Загальноукраїнський центр словникарства, Словникова комісія Міністерства освіти і науки України, Національний центр «Мала академія наук», ТОВ «Знання» України та книгарня «Словники України».

  #Словники_України #UA_Dictionaries !


  12 вересня 2017 року о 15.00 відбулося урочисте відкриття першого та єдиного в Україні Загальноукраїнського центру словникарства

  На відкритті було представлено напрямки діяльності центру та основну продукцію Українського мовно-інформаційного фонду НАН України. Запрошуємо науковців, викладачів, студентів, вчителів, учнів шкіл для висловлення пропозицій та встановлення співпраці з Загальноукраїнським центром словникарства.

  Детальніше >>>

  організаційна структура

  Директор - академік НАН України Широков Володимир Анатолійович

  Заступник директора - кандидат філологічних наук, профeсор  Чумак Володимир Васильович

  Вчений секретар - кандидат філологічних наук Заїка Наталія Михайлівна

  ДЕТАЛЬНІШЕ >>>

  СТАТТІ

  Іспанські дзеркала української мовної та позамовної дійсності

  М. О. Вакуленко

  Є чимало подібного в Україні та Іспанії. Іспанці охоче відзначають, що наші країни порівнянні за територією, за населенням, навіть за корупційними схемами, які в недавньому минулому використовували чиновники для обкрадання населення обох країн.

  Іспанія дуже неоднорідна за етнічним складом населення і його соціальним станом, і ця неоднорідність поширюється і на мови. У країні функціонують 5 мов: іспанська (кастельянська), галісійська, баскська, або евскера (euskera), каталанська, валенсійська. І шанобливе ставлення іспанців до кожної з цих мов помітне неозброєним оком

  ДЕТАЛЬНІШЕ >>>

  НАУКОВЕ ЖИТТЯ

  Інтерв'ю президента Національної академії наук України академіка НАН України Бориса Євгеновича Патона

  Джерело: газета "Голос України", №11 (6265), 22 січня 2016 року


  Останнім часом багато говорять про неефективність
  української науки. Скептикам порадимо порівняти
  отримані результати з обсягами фінансування дослідницьких
  установ. За цим показником наша наука —
  одна з найефективніших у світі.

  Детальніше >>>