ПРОДУКЦІЯ

FOUNDER OF THE NATIONAL SCHOOL OF COMPUTER LINGUISTICS AND LINGUISTIC TECHNOLOGIES

To the 75th anniversary of Academician of NAS of Ukraine V.A. Shyrokov

https://www.ulif.org.ua/bookline/formuvannia-kul-turomovnoyi-osobistosti-fakhivtsia-v-umovakh-niepieriervnoyi-osviti-monoghr

28 серпня 2023 р. виповнюється 75 років видатному українському вченому, фундатору вітчизняної наукової школи в галузі комп’ютерної лінгвістики та лінгвістичних технологій, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки (1985), премії імені О.О. Потебні НАН України (2021), за-сновнику і незмінному директору (з 1991) Українського мовно-інформацій-ного фонду НАН України, доктору технічних наук (1999), академіку НАН України (2012) Володимиру Анатолійовичу Широкову.

Детальніше >>>


Language. Information. System | Мова. Інформація. Система

https://www.ulif.org.ua/bookline/formuvannia-kul-turomovnoyi-osobistosti-fakhivtsia-v-umovakh-niepieriervnoyi-osviti-monoghr

The monograph deals with the presentation of fundamental information problems of linguistics and is the result of many years of research and observations of the author in the field of information properties of natural human language.

Детальніше >>>

 


 

Журнал "Біоніка інтелекту" 2022 №1

Детальніше >>>

 

 

 


Формування культуромовної особистості фахівця в умовах неперервної освіти: монографія

https://www.ulif.org.ua/bookline/formuvannia-kul-turomovnoyi-osobistosti-fakhivtsia-v-umovakh-niepieriervnoyi-osviti-monoghr

У колективній монографії висвітлено проблеми формування культуромовної особистості фахівця в умовах неперервної освіти. Здійснено аналіз концептів «освіта», «учительська праця», «культуромовна особистість фахівця», «академічна культура дослідника» в українському і польському освітньо-педагогічному дискурсах.

Детальніше >>>


ЕЛЕКТРОННІ СЛОВНИКИ УКРАЇНСЬКОГО МОВНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

У посібнику подано вправи та завдання, що стимулюють користувачів якнайширше використовувати електронні ресурси Українського мовно-інформаційного фонду НАН України на заняттях з української мови.

Детальніше >>>


ВИЙШОВ ОДИНАДЦЯТИЙ ТОМ СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Том одинадцятий

Видано одинадцятий том фундаментального академічного тлумачного Словника української мови у 20 томах:

Словник української мови у 20 томах. – Том одинадцятий: ОБМІН — ОЯСНЮВАТИ. – Київ: Український мовно-інформаційний фонд НАН України, 2020. – 878 с.

Словник розрахований на широке коло користувачів, усіх, кого цікавить українська мова.

Детальніше >>>


ПОДІЇ

12-13 травня 2022 р. відбулася шоста

Міжнародна наукова конференція

з комп’ютерної лінгвістики та
інтелектуальних систем COLINS 2022 у м. Глівіце (Польща)
,

яка зібрала онлайн не лише провідних фахівців з України та світу, а й студентів та аспірантів з різних навчальних установ. На конференцію були запрошені провідні фахівці УМІФ НАН України: академік В. Широков, к.т.н. І. Остапова, М. Яблочков, А. Дорожинська та Ю. Вербиненко.
Разом із колегою-партнером, співробітником Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», к. філол. н., доц. Є. Купріяновим вони виступили з пленарною доповіддю на тему «Цифровізація термінологічного словника» (Terminology dictionary digitalization).

Відео доповіді:

https://youtu.be/5Bid-mvtkHs

На основі доповіді була підготовлена та опублікована стаття у німецькому видавництві CEUR-WS.org:

http://ceur-ws.org/Vol- 3171/paper3.pdf.

 

КОРИСТУЙТЕСЬ ДОСТОВІРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ!

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ!

Вебсайти на кшталт goroh.pp.ua, sum.in.ua, slovnyk.me використовують електронні версії "Словника української мови" та "Словника української мови в 20 томах" неправомірно, не вказуючи авторів!

Зазначені джерела не є офіційними академічними виданнями, а, відповідно, можуть містити певні неточності.

"Словник української мови в 20 томах" укладається науковцями Українського мовно-інформаційного фонду НАН України та Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України відповідно до Державної програми розвитку Національної словникової бази Українського мовно-інформаційного фонду НАН України. На сьогодні видано друком 1-11 том.

Електронні версії перших томів тлумачного академічного "Словника української мови в 20 томах" доступні на сайтах:

sum20ua.com, services.ulif.org.ua/expl

Електронна версія усіх одинадцяти томів тлумачного академічного "Словника української мови" доступна на сайті Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України:

www.inmo.org.ua/sum.html

Звертаємо Вашу увагу, що за достовірність електронних версій Словників на усіх інших сайтах автори відповідальності не несуть.

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ ТА КОРИСТУЙТЕСЯ ДОСТОВІРНИМИ АКАДЕМІЧНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ!


Круглий стіл «Бізнес – Університети»

круглий стіл Бізнес – Університети

До наукових партнерів Загальноукраїнського центру словникарства УМІФ НАН України (керівник Маргарита Надутенко) долучився Київський інститут бізнесу та технологій – підписано договір про науково-освітню співпрацю. У рамках співпраці 31 жовтня 2019 року в Київському інституті бізнесу та технологій відбувся круглий стіл «Бізнес – Університети», під час якого було презентовано актуальні тренди бізнес-освіти.

ДЕТАЛЬНІШЕ >>>


Орфографія. Новий український правопис

Загальноукраїнський центр словникарства Українського мовно-інформаційного фонду НАН України (в особі керівника – кандидата філологічних наук, наукового співробітника відділу лінгвістики, наукового співробітника Малої академії наук України, Надутенко Маргарити Володимирівни) та Київський інститут бізнесу та технологій (в особі завідувача кафедри комп’ютерних технологій Київського інституту бізнесу та технологій, кандидата економічних наук, доцента, Ставицького Олександра Вікторовича) запустили спільний пілотний проєкт «Тестування. «Орфографія. Новий український правопис».

ДЕТАЛЬНІШЕ >>>


У КНУ імені Тараса Шевченка провели презентацію «Німецько-української юридичної бази даних». Захід було організовано 02 листопада 2018 року, співорганізаторами події виступили Науковий центр німецького права КНУ імені Тараса Шевченка, Громадська організація «Українсько-німецький правознавчий діалог» і німецькі організації-партнери Університету. Розробка програмного продукту стала можливою завдяки проведенню Українсько-німецького року мов 2017/2018.

ДЕТАЛЬНІШЕ >>>


Суми 2018. СумДПУ

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в освіті та педагогічна майстерність учителя-словесника»

25 жовтня 2018 року Український мовно-інформаційний фонд в особі Максима Надутенка та Маргарити Надутенко взяв активну участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації в освіті та педагогічна майстерність учителя-словесника». Науково-практичний формат конференції дозволив презентувати наукові надбання Українського мовно-інформаційного фонду для застосування у практичній роботі вчителя-словесника в умовах нової української школи.

Висловлюємо щиру подяку організаторам та учасникам конференції! Ми отримали величезне задоволення від спілкування з колегами з різних регіонів України.

ДЕТАЛЬНІШЕ >>>


Співпраця Загально-
українського центру словникарства та кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету

12-13 вересня з нагоди Свята словника працівники Навчально-методичного кабінету української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені       А. С. Макаренка під керівництвом проф. Олени Семеног спільно із Загальноукраїнським центром словникарства Українського мовно-інформаційного фонду НАН України підготували книжкову виставку, на якій представлено різнопланові словники: Великий тлумачний словник української мови, Фразеологічний словник української мови, Етимологічний словник української мови, Орфоепічний словник української мови, Словник лінгвістичних термінів та багато ін.

Детальніше >>>


НАШІ ПОДІЇ

Практика студентів Київського інституту бізнесу та технологій

У травні 2017 року на базі Українського мовно-інформаційного фонду НАН України проходила практика студентів Київського інституту бізнесу та технологій під керівництвом кандидата технічних наук Максима Надутенка та кандидата економічних наук Олександра Ставицького. Студенти застосували здобуті знання на практиці та отримали неоціненний досвід для подальшої роботи.

ДЕТАЛЬНІШЕ >>>

ДОКУМЕНТИ

Концепція державної цільової національно-культурної науково-технічної програми розвитку національної словникової бази Українського мовно-інформаційного фонду НАН України на 2008 - 2015 роки 

НОВИНИ

Міжнародна наукова конференція «ІНФОРМАЦІЯ. МОВА. ІНТЕЛЕКТ»

Міжнародна наукова конференція

«ІНФОРМАЦІЯ. МОВА. ІНТЕЛЕКТ»
до 75-річчя від дня народження та

50-річчя науково-педагогічної діяльності 
академіка НАН України,

засновника та директора
Українського мовно-інформаційного фонду НАН України

Володимира Анатолійовича ШИРОКОВА

 

  30 - 31 жовтня Українським мовно-інформаційним фондом НАН України спільно із закордонними та українськими партнерами було проведено масштабний науково-освітній захід, який поєднав науковців-мовознавців, фахівців у галузі комп’ютерної лінгвістики та штучного інтелекту, провідних спеціалістів лінгвістично-правової експертизи та інтелектуальної трансформації інформаційно-навчальних ресурсів у сучасній педагогіці, аспірантів та студентів.

Понад 60 учасників долучилися до наукової дискусії.

Учасники планерного засідання:
 
ДОВГИЙ Станіслав Олексійович,
президент Малої академії наук України, академік НАН України, академік НАПН України, доктор фізико-математичних наук, професор;
ПАЛАГІН Олександр Васильович,
академік НАН України, доктор технічних наук, заступник директора Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, голова Наукової ради НАН України з проблем «Інформація. Мова. Інтелект»;
Dr Gabriela Augustyniak-Żmuda,
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk;
ШАКУН Василь Іванович,
академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ;
ГНАТЮК Ірина Святославівна,
старший науковий співробітник Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України;
СЕМЕНОГ Олена Миколаївна,
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка;
ГУРОЧКІНА Вікторія Вікторівна,
доктор економічних наук, професор президент та співзасновник Фундації «Українська наукова діаспора в Польщі»;
ЗАГНІТКО Анатолій Панасович,
член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор, головний науковий співробітник Українського мовно-інформаційного фонду НАН України; професор кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса;
МАЦЮК Галина Петрівна,
доктор філологічних наук, професор кафедри загального мовознавства Львівського національного університету ім. Івана Франка;
НАДУТЕНКО Максим Вікторович,
кандидат технічних наук, завідувач відділу інформатики Українського мовно-інформаційного фонду НАН України
 
Відеозапис конференції:
 
Пленарне засідання:
 
Секція 1 - 3 
 
Секція 2 - 4
 
Секція 6
 
 

 

Співорганізатори заходу:

Наукова рада Національної академії наук України з проблем «Інформація. Мова. Інтелект»

Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України

Національний центр «Мала академія наук України»

Національна академія внутрішніх справ України

Донецький національний університет ім. Василя Стуса

Центральний науково-дослідний інститут озброєнь та військової техніки ЗС України

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

Національна академія статистики, обліку та аудиту

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

POLYEDRE Sp. z o. o. (Polska)

Українська наукова діаспора в Польщі   


Проблематика конференції:

- всеукраїнський лінгвістичний діалог у контексті розвитку системи національних лінгвістичних ресурсів та національної лінгвістичної інфраструктури;

- лінгвістично-інформаційні студії: теорія та застосування;

- парадигмальні засади сучасного лінгвістичного дослідження;

- еволюційна лінгвістика: феноменологія мови, штучний інтелект і світовий порядок;

- нейролінгвістика та нейромережі;

- GPT-революція, natural language processing,

- основний когнітивний тракт;

- інтелектуальні мовно-інформаційні технології та їх застосування в когнітології, концептографії та опрацюванні текстів; 

- досягнення, проблеми та перспективи розвитку лінгвістично-правової експертизи;

- інтелектуальна трансформація інформаційно-навчальних ресурсів у сучасній педагогіці.

 

Кожен учасник отримав сертифікат та збірник тез науково-методичних доповідей в електронній формі.

За матеріалами конференції заплановано видання колективної зарубіжної монографії.

Матеріали дослідження (обсягом до 1 а.а.), оформлені згідно з вимогами (див. додаток), просимо надсилати на адресу:margo.nadutenko@gmail.com

 

Міжнародна наукова конференція «ІНФОРМАЦІЯ. МОВА. ІНТЕЛЕКТ».pdf

Додатки:

Вимоги до оформлення тез та заявки на участь.pdf

Вимоги до оформлення монографії.pdf

 

Вічна пам'ять БУРБЕЛІ Віктору Анастасійовичу

 

Пішов із життя дослідник історії української літератури БУРБЕЛА Віктор Анастасійович.

ЗАХОДИ ДО ДНІВ НАУКИ: ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДІАЛОГ ТА МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

1. V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ здобувачів вищої освіти і молодих учених

«АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА

Вийшов друком тринадцятий том фундаментального академічного тлумачного словника української мови у 20 томах (ПІДКУСА-ПОКІРНО)

Словник української мови у 20 томах. – Том тринадцятий: ПІДКУСА — ПОКІРНО. – Київ: Український мовно-інформаційний фонд НАН України, 2022. – 936 с.


Вийшов друком тринадцятий том фундаментального академічного тлумачного Словника української мови у 20 томах. Він містить 8 673 словникові статті, 936 стор. тексту (151,89 обл. вид. арк.) і охоплює лексичний діапазон: ПІДКУСА-ПОКІРНО.Відповідний електронний варіант словника досяжний у вільному доступі на сайті Українського лінгвістичного порталу. Робота над Словником здійснювалася в складних воєнних, без перебільшення фронтових умовах і виявилася успішною й результативною  лише завдяки беззастережній самовідданості його укладачів та застосуванню унікальної, створеної у Фонді Віртуальної лексикографічної лабораторії «Словник української мови».

«Експертна логіко-лінгвістична оцінка положень проєкту Кримінального кодексу України (нова редакція (30.01.2023): мовна форма, структура та зміст»

22 березня 2023 року за участі фахівців Українського мовно-інформаційного фонду НАН України відбувся семінар «Експертна логіко-лінгвістична оцінка положень проєкту Кримінального кодексу України (нова редакція (30.01.2023): мовна форма, структура та зміст».  

Семінар організовано Консультативною місією Європейського Союзу (КМЄС) в Україні (The European Union Advisory Mission (EUAM) Ukraine). EUAM Ukraine - невиконавча місія Європейського Союзу, метою якої є створення ефективного та прозорого сектора цивільної безпеки в Україні.

Мета семінару: обговорення у професійному середовищі за участі провідних фахівців з різних галузей права та міжнародних експертів напрацьованих законодавчих ініціатив з питань реформування кримінального законодавства в Україні.

 

ВИЙШОВ ДРУКОМ ДВАНАДЦЯТИЙ ТОМ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АКАДЕМІЧНОГО ТЛУМАЧНОГО СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У 20 ТОМАХ (П-Підкурювач)


 
Словник української мови у 20 томах. – Том дванадцятий: П — ПІДКУРЮВАЧ. – Київ: Український мовно-інформаційний фонд НАН України, 2021. – 1024 с.

Дванадцятий том академічного тлумачного Словника української мови у 20 томах охоплює загальновживану лексику сучасної української літературної мови, поширені терміни, діалектизми, усталені словосполучення. Джерела, використані в Словнику, відображають лексику текстів художньої літератури починаючи з кінця XVIII століття до наших днів, українських перекладів Біблії, народної творчості, публіцистики, наукових і науково-популярних праць, мови засобів масової інформації, мови інтернету та ін.

Дванадцятий том Словника містить 10416 словникових статей.

Словник розрахований на широке коло користувачів, усіх, кого цікавить українська мова.


 

Семінар-практикум «Сучасні словникові системи у роботі вчителя-словесника»

   За ініціативи Українського мовно-інформаційного фонду НАН України 26 листопада 2021 року  відбувся семінар-практикум «Сучасні словникові системи у роботі вчителя-словесника»
 
  Захід було проведено та організовано Надутенко Маргаритою у рамках поширення Всеукраїнського лінгвістичного діалогу: співпраця УМІФ та закладів освіти.
 
 

Всеукраїнський форум «Україна 30. Освіта і наука»

Бажаємо плідної участі та натхнення для втілення нових проєктів.
Змінимо Україну на краще разом!

Презентуємо спільну наробку: https://lcorp.ulif.org.ua/InfoMediaVLL/

Спільно з партнерами презентуємо наробки Українського мовно-інформаційного фонду НАН України.

 

 

Семінар з підвищення кваліфікації на тему: «ЦИФРОВІ КОРПУСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ ОПРАЦЮВАННІ ІНФОРМАЦІЇ»

19 жовтня 2021 р. Український мовно-інформаційний фонд НАН України та УкрІНТЕІ провели семінар з підвищення кваліфікації на тему:
 
«ЦИФРОВІ КОРПУСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ ОПРАЦЮВАННІ ІНФОРМАЦІЇ».
 
До семінару долучилися співробітники УкрІНТЕІ, МОН України, науковці, представники закладів вищої освіти, галузевих інститутів та інститутів післядипломної освіти.
 
Семінар транслювався онлайн та зібрав близько 200 слухачів.
Участь у семінарі була безкоштовною.
 
Відеозапис семінару доступний за покликанням:
 
 
Возможно, это изображение (текст)Возможно, это изображение (текст)
Відгуки у мережі "Фейсбук".
 
Дякуємо за участь!

КРУГЛИЙ СТІЛ Український мовно-інформаційний фонд НАН України – 30 років

14 травня було проведено

КРУГЛИЙ СТІЛ

Український мовно-інформаційний фонд НАН України – 30 років:
фундаментальні здобутки, наукові перспективи, горизонти  всеукраїнської та міжнародної співпраці.

Модератори:

Широков Володимир Анатолійович, академік НАН України, директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України;

Надутенко Маргарита Володимирівна, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Українського мовно-інформаційного фонду НАН України,  керівник Загальноукраїнського центру словникарства.

Захід відбувся в режимі онлайн на платформі Microsoft Teams.

З вітальним словом та доповідями виступили співробітники УМІФ:

Журнал "Мовозновство"

 журнал мовознавство 

Журнал "Мовознавство" отримав Impact-фактор. Індекс впливовості журналу "Мовознавство", відповідно до оцінки Міжнародної бази даних Cite Factor, становить 1,98

Детальніше >>


Новий Український правопис

Нова редакція Українського правопису подає уточнені й доповнені правила написання загальних і власних назв українського та іншомовного походження, деталізовані правила вживання розділових знаків. В усіх розділах оновлено ілюстративний матеріал. Для всіх, хто прагне писати, дотримуючись норм сучасної літературної мови.


Завантажити PDF


Детальніше >>

Наукові події


   МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»
Кафедра загального і слов’янського мовознавства
УКРАЇНСЬКИЙ МОВНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФОНД

НАН УКРАЇНИ
Центр теоретичної, прикладної та комп’ютерної лінгвістики
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Кафедра іноземних мов та перекладознавства
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАСИЛЯ СТУСА
Кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології

Шановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції «Актуальні питання сучасної лінгвістики», що відбудеться 28 жовтня 2022 року в Національному університеті

«Києво-Могилянська академія» (онлайн на платформі Zoom).
 

 Конференція сфокусованa на теоретичних і прикладних аспектах загального і порівняльно-історичного мовознавства, історії i сучасному стані української мови, її зіставленні з іншими мовами.
Робочі мови: українська, інші слов’янські мови країн ЄС, білоруська, сербська, англійська.
Для участі у конференції необхідно надіслати ЗАЯВКУ (зразок нижче) до 21 жовтня включно
на електронну скриньку linguistics.naukma@gmail.com.

Детальніше >>


   
Міжнародний проєкт «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність – національне розгортання»

Раді повідомити, що результатом співпраці Українського мовно-інформаційного фонду НАН України та Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка є спільна участь у грантовому проєкті “Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність - національне розгортання”, що виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольств США та Великої Британії у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української преси.

Грант надається для підтримки поширення інфомедійної грамотності з метою розвитку навичок критичного сприймання інформації в Україні через реалізацію ідей від команд закладів вищої освіти в освітній та дослідницькій сферах

Детальніше >>


У рамках співпраці з кафедрою загального та слов'янського мовознавства Національного університету "Києво-Могилянська академія" стартував загальноукраїнський проєкт "Відеословник топонімів України".

Мета проєкту - створення віртуальної мультимедійної лабораторії "Топоніми України". Проєкт об'єднає студентів та науковців із різних куточків нашої рідної України.

Кожен із Вас може долучитися до роботи зі створення словника та висвітлити історію, краєвиди, колорит Вашого рідного містечка. Найближчим часом буде організовано семінари з відповідною роз'яснювальною роботою. Вивчаємо етимологію назв населених пунктів із достовірних фахових джерел. Назви навколо нас приховують багато цікавої інформації!

Пропонуємо до Вашої уваги перші роботи.

"Подорож лінгвіста. Таємниці власних назв" (https://fb.watch/2i5qpKDnh2/) - відеословник топонімів, створений у пам'ять про першого завідувача кафедри  загального та слов'янського мовознавства Національного університету "Києво-Могилянська академія", доктора філологічних наук, професора, заслуженого діяча науки й техніки України Лучика Василя Вікторовича.


Програма пленуму наукова координаційна рада “Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності”

 

Детальніше >>


Біобібліографічний покажчик

МАРІЯ МИХАЙЛІВНА ПЕЩАК

 

Біобібліографічний покажчик містить інформацію про основні віхи життя й результати науково-педагогічної діяльності відомого українського мовознавця доктора філологічних наук, професора Пещак Марію Михайлівну. Видання може бути корисним науковцям, викладачам мовознавчих дисциплін у
середній та вищій школі, усім, кого цікавить творчий доробок науковця, розвиток українського мовознавства та історія філологічної науки.

Детальніше >>
Виробнича практика студентів

Нещодавно студенти  Київського інституту бізнесу та технологій (КІБІТ) спеціальності  «Комп’ютерна інженерія» успішно пройшли виробничу практику під керівництвом Надутенка Максима Вікторовича та Надутенко Маргарити Володимирівни. Ініціатором  практики  був Ставицький Олександр Вікторович (завідувач кафедри комп’ютерних технологій КІБІТ).
Під час практики студенти ознайомилися з основними програмними розробками Українського мовно-інформаційного фонду НАН України. Практика була насичена цікавими практичними завданнями. Студенти мали змогу ознайомитися з серверним обладнанням та виконати відповідні практичні завдання.
 
Бажаємо студентам успіхів у подальшому навчанні та підвищенні свого професійного рівня!

 


КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

Широков, Костянтин Володимирович. Іменна словозміна у сучасній турецькій мовіІменна словозміна у сучасній турецькій мові
Широков, Костянтин Володимирович. Іменна словозміна у сучасній турецькій мові [Текст] : [монографія] / К. В. Широков ; НАН України, У